איך מתקנים את המידות וההרגלים? ט"ז אדר התשע"ז

ב' ניסן תשע"ז
הרב חיים לויק - מידות ומוסר בפרשת השבוע, ט"ז אדר התשע"ז. זמן נטילת ידיים הוא זמן התקדשות. האדם שלפני נטילת ידיים הוא לא אותו אדם אחרי נטילת הידיים. בנטילת הידיים צריך לכוון על תיקון המידות הרעות.