ארץ ישראל היא לא אמצעי היא ערך בפני עצמו שיעור 5

כ' טבת תשע"ה