ארץ ישראל וההנהגה התורנית

י"ט סיון תשע"ז
הרב חיים לויק - מידות ומוסר בפרשת השבוע, י"ט סיוון התשע"ז. המרגלים היו מנהיגים גדולים של עם ישראל ובכל זאת חטאו בחוסר אמונה ומצב זה יחזור גם לעתיד לבא.