בזכות נשים צדקניות נגאלו ממצרים, י"ט טבת התשע"ז

ט"ז שבט תשע"ז
הרב חיים לויק - מידות ומוסר בפרשת השבוע, י"ט טבת התשע"ז.