בניית המשפחה

כ"ד סיון תשע"ז
ישנם ארבעה ממדים שהשתבשו ביחס בין האיש לאשה בעקבות חטא אדם הראשון שאותם צריך כל זוג לתקן בחייו הפרטיים.