האבות והאמהות הם התיקון לחטא אדם הראשון - י' סיוון התשע"ז

ט"ז תמוז תשע"ז
הרב מיכאל טוביאנו, ספר בראשית, י' סיוון התשע"ז. אברהם ושרה בחייהם החלו לתקן את חטא אדם הראשון בשלושת המישורים שלו - הקנאה התאווה והכבוד.