ההבדל בין פרק א' לפרק ב' - המשך - ז' אדר התשע"ז

ח' תמוז תשע"ז
הרב מיכאל טוביאנו - ספר בראשית, ז' אדר התשע"ז. הקשר הזוגי המתואר בפרק א' הוא קשר מעשי לצורך בניית העולם. הקשר הזוגי המתואר בפרק ב' מתאר מפגש המחייב עבודה מוסרית.