ההנהגה העיקרית בא"י היא הנהגה השגחתית, כ"ד טבת התשע"ז

ז' אדר תשע"ז
הרב מיכאל טוביאנו, ספר בראשית, כ"ד טבת התשע"ז. אדם שחוזר בתשובה באמת אומר שתמיד יהיו לו שאלות ולא יפסיק לשאול. בכל הימים הראשונים של הבריאה ההנהגה העיקרית הייתה ההנהגה הטבעית של הקב"ה, שה' מסתתר דרך הטבע, ויחד עם בריאת האדם ביום השישי נוצרה ההנהגה ההשגחתית. בא"י ישנה הנהגה השגחתית שהיא קשורה באופן מהותי לעולם המוסרי של האדם.