החיים הם מעגליים עם התקדמות לקראת הגאולה, ז' כסליו התשע"ז

כ"א כסלו תשע"ז
הרב חיים לויק - מוסר ומידות בפרשת השבוע, ו' כסליו התשע"ז. החיים הם מעגליים אך זו תנועה עם התקדמות. המדרש מסביר שבפסוקים יש לימוד לעתיד, בגלות יש חוסר ערבות וחוסר אחדות בין היהודים ויעקב אבינו אומר שהקב"ה עוד יסלח לנו וילבן לנו את החטאים. רחל אימנו נקברה בדרך וויתרה על עצמה למען כלל ישראל על מנת להגיד לנו שעוד נשוב לגבולנו.