הלכה היא שעשו שונא ליעקב - כ"ח חשוון התשע"ז

י"ד כסלו תשע"ז
הרב חיים לויק - מידות ומוסר בפרשת השבוע, כ"ח חשוון התשע"ז. פרשת תולדות - על פי ההלכה עשו שונא את יעקב. יעקב אבינו מתפלל להקב"ה שיציל אותו מאחיו עשו, מעשו המתנהג כאח ומעשו הרשע.