המקדש והשבת - כ"ג אדר התשע"ז

כ"ט אייר תשע"ז
הרב חיים לויק - מידות ומוסר בפרשת השבוע, כ"ג אדר התשע"ז. המקדש- קדושת המקום, השבת- קדושת הזמן. הדרך להגיע לקדושה בזמן היא שביתה ממלאכה ובמקום- עשיית מלאכה.