המשמעות הדתית של יום העצמאות - ל' ניסן התשע"ז

ט"ז תמוז תשע"ז
הרב אייל ורד - שיעור ליום העצמאות, ל' ניסן התשע"ז. כשעם ישראל יצא לגלות התורה הצטמצמה לרשות היחיד ורוב חלקיה נזנחו. חזרת העצמאות לעם ישראל מחזירה את כל התורה לחיים.