הנשמה חולת אהבה וגעגועים להקב"ה, כ"ה שבט התשע"ז

א' ניסן תשע"ז
הרב חיים לויק - מידות ומוסר בפרשת השבוע, כ"ה שבט התשע"ז. האדם האוהב את הבריות למעשה בכך אוהב את הקב"ה.