הסתכלות מנקודת מבט נכונה בחיינו, י"ז טבת התשע"ז

ב' שבט תשע"ז
הרב מיכאל טוביאנו - ספר בראשית, י"ז טבת התשע"ז. מדוע כתוב על יום השישי שנברא "טוב מאוד"? הקב"ה יצר כל יום ויצור בנפרד ובסוף כאשר מסתכלים על התמונה הכוללת רואים "טוב מאוד", את יחסי הגומלין בין הכל. כאשר האדם מסתכל במבט כולל על הפרט הוא רואה ומבין את הערך שלו, מה שלא תמיד ניתן לראות בהסתכלות מצומצמת.