העולם של האשה אחרי החטא - ג' סיוון התשע"ז

ט"ז תמוז תשע"ז
הרב מיכאל טוביאנו, ספר בראשית,ג' סיוון התשע"ז. החטא של חוה התבטא בשלושה מישורים, גוף, נפש ושכל. לכן היא קיבלה שלוש מצוות כדי לתקן את שלושת המישורים.