הפריצה קדימה של נדב ואביהוא - ז' אייר התשע"ז

כ' סיון תשע"ז
הרב אייל ורד - נפש הפרשה, ז' אייר התשע"ז. מרוב רצונם של נדב ואביהוא להתקרב לה' פרחה נשמתם ומתו. כדי שהכהן הגדול יוכל להתקרב אל ה' בלי למות הוא נכנס לקודש הקודשים עם קטורת שמסמלת את עם ישראל, ועל ידי הקישור לעם ישראל הכהן הגדול לא מת.