הרב אופיר פריד חכמה ויראת שמיים ה תמוז

ה' תמוז תשע"ח