הרב אופיר פריד יום לימוד נשים לטו שבט יג שבט

י"ג שבט תשע"ח