הרב אופיר פריד להכין את הכלים לקראת חג פורים יא אדר

י"א אדר תשע"ח