הרב אופיר פריד מהות המצוות כט אייר

כ"ט אייר תשע"ח