הרב אופיר פריד תפארת ישראל למהרל ז סיון

ז' סיון תשע"ח