הרב אופיר פריד תפארת ישראל למהרל ח אייר

ח' אייר תשע"ח