הרב אופיר פריד תפארת ישראל למהרל יח אדר

י"ח אדר תשע"ח