הרב אורי שרקי הכוזרי שיעור ראשון ה חשוון התשעו

י"ח כסלו תשע"ו