הרב אורי שרקי הכוזרי שיעור שני יב' חשוון התשעו

י"ח כסלו תשע"ו