הרב אורי שרקי

שיעורים

51:00
הרב אורי שרקי ספר הכוזרי יא תמוז
הכוזרי
הרב אורי שרקי
לפני 3 שנים
30:00
הרב אורי שרקי לך לך שיעור אחרון ז תמוז
לך לך אל הארץ אשר אראך
הרב אורי שרקי
לפני 3 שנים
52:00
הרב אורי שרקי לך לך אל הארץ אשר אראך ל סיון
לך לך אל הארץ אשר אראך
הרב אורי שרקי
לפני 3 שנים
00:00
הרב אורי שרקי ספר הכוזרי כ סיון
הכוזרי
הרב אורי שרקי
לפני 3 שנים
52:00
הרב אורי שרקי מאמר השופרות טז סיון
לך לך אל הארץ אשר אראך
הרב אורי שרקי
לפני 3 שנים
53:00
הרב אורי שרקי ספר הכוזרי יג סיון
הכוזרי
הרב אורי שרקי
לפני 3 שנים
51:00
הרב אורי שרקי מאמר המספד בירושלים המשך ט סיון
לך לך אל הארץ אשר אראך
הרב אורי שרקי
לפני 3 שנים
56:00
הרב אורי שרקי לך לך אל הארץ אשר אראך ב סיון
לך לך אל הארץ אשר אראך
הרב אורי שרקי
לפני 3 שנים
56:00
הרב אורי שרקי לך לך אל הארץ אשר אראך כד אייר
לך לך אל הארץ אשר אראך
הרב אורי שרקי
לפני 3 שנים
55:00
הרב אורי שרקי ספר הכוזרי כא אייר
הכוזרי
הרב אורי שרקי
לפני 3 שנים
52:00
הרב אורי שרקי ספר הכוזרי יד אייר
הכוזרי
הרב אורי שרקי
לפני 3 שנים
56:00
הרב אורי שרקי לך לך אל הארץ אשר אראך י אייר
לך לך אל הארץ אשר אראך
הרב אורי שרקי
לפני 3 שנים
52:00
הרב אורי שרקי ספר הכוזרי ז אייר
הכוזרי
הרב אורי שרקי
לפני 3 שנים
52:00
הרב אורי שרקי ספר הכוזרי ל ניסן
הכוזרי
הרב אורי שרקי
לפני 3 שנים
56:00
הרב אורי שרקי ספר הכוזרי כד אדר
הכוזרי
הרב אורי שרקי
לפני 3 שנים
57:00
הרב אורי שרקי ךף לך אל הארץ אשר אראך כ אדר
לך לך אל הארץ אשר אראך
הרב אורי שרקי
לפני 3 שנים
55:00
הרב אורי שרקי ספר הכוזרי יז אדר
הכוזרי
הרב אורי שרקי
לפני 3 שנים
50:00
הרב אורי שרקי ספר הכוזרי י אדר
הכוזרי
הרב אורי שרקי
לפני 3 שנים
לכל שיעורי הרב אורי שרקי