הרב אייל ורד - ויכלא העם מהביא, כ"ד אדר התשע"ז

כ"ה אייר תשע"ז
הרב אייל ורד - נפש הפרשה, כ"ד אדר התשע"ז. בכל מצווה שאדם עושה יש חשש שהוא ירגיש "מרוצה מעצמו" והמצווה לא תהיה לשם שמים ולכן צריך לעצור עצמו באמצע המעשה ולהתמלא יראה ובושה מפני הקב"ה