הרב אייל ורד יום עיון ליום ירושלים כב אייר

כ"ב אייר תשע"ח