הרב דורון כץ עבודת הסבלנות כח חשוון התשעו

י"ח כסלו תשע"ו