הרב יהודה בן ישי הלכות כשרות פירות וירקות ז' אייר התשעו

כ"ח סיון תשע"ו