הרב יהודה בן ישי הלכות שבת א' תמוז התשעו

י"ט אלול תשע"ו