הרב יהודה בן ישי כא אדר א כלל ופרט מאמר של הרב קוק איך הפרט משפיע על הכלל

כ"א אדר תשע"ט