הרב יהודה בן ישי מזמורי תהילים יד טבת

י"ד טבת תשע"ח