הרב יהודה בן ישי מזמורי תהילים שיעור סיום יב תמוז

י"ב תמוז תשע"ח