הרב יהודה בן ישי שמונה פרקים לרמבם שיעור אחרון ו תמוז