הרב יעקב פילבר טו טבת עם ישראל וארץ ישראל עפי תורת ישראל