הרב יעקב פילבר עם ישראל וארץ ישראל יעל פי תורת ישראל כא שבט