הרב יעקב פילבר עם ישראל וארץ ישראל על פי תורת ישראל ז שבט