הרב יעקב פילבר עם ישראל וארץ ישראל על פי תורת ישראל יד שבט