הרב יעקב פילבר עם ישראל וארת ישראל על פי תורת ישראל יט אדר