הרב יעקב שמעון יום עיון לקראת יום ירושלים כב אייר

כ"ב אייר תשע"ח