הרב יעקב שמעון כא אדר א נושאים נבחרים לרמחל התעוררות מלמטה משפיעה על תזוזה מלמעלה