הרב יעקב שמעון פרקי אמונה על פי משנת הרמחל כט אייר