הרב מיכאל טוביאנו - נצח ישראל - שיעור 1 - ידיעה אמיתית

כ"א טבת תשע"ה
מה פירוש ידיעה אמיתית לפי המהר"ל?