הרב ערן טמיר בין ישראל לעמים ד כסלו התשעו

י"ח כסלו תשע"ו