הרב ערן טמיר בין ישראל לעמים שיעור ראשון ו' חשוון התשעו

י"ח כסלו תשע"ו