הרב ערן טמיר יום פטירת הרב נריה זצל יט כסלו התשעו

ט"ו שבט תשע"ו