הרב ערן טמיר כב אדר א מה ההבדל בין איש לאישה ומדוע בנות לא צריכות להתגיס לצבא

כ"ב אדר תשע"ט