הרב ערן טמיר כשנכנסו אבותינו לכרם ביבנה יז אדר ב התשעו

כ"ח סיון תשע"ו