הרב ערן טמיר כשנכנסו רבותנו לכרם ביבנה כו חשוון התשעו

י"ח כסלו תשע"ו